FONDEN AF FAM. KJÆRSGAARD, SUNDS

Er stiftet den 10. maj 2011 af Jens Kjærsgaard Holding ApS med en grundkapital på 5.000.000 DKK

Fonden er almennyttig, og fondens formål er at yde støtte til lægevidenskabelig forskning og andre videnskabelige aktiviteter vedrørende årsager til sygdomme og lidelser samt forebyggelse, behandling og helbredelse af disse.

Fondens bestyrelse udgøres af Jens Kjærsgaard, Lena Frøjk Dixen, Lars Kjærsgaard Hansen og adv. Torben Buur.

Fonden foretager uddeling af midler en gang årligt i forbindelse med årsmødet, der afholdes inden udgangen af maj. Uddeling af midler sker i overensstemmelse med fondens formål og vedtægter.

Ansøgningsskemaet kan downloades på fondens hjemmeside, ligesom ansøgningsskemaet indsendes i underskrevet pdf-format via fondens hjemmeside. Ansøgningsfristen er 1. april.

FONDEN AF FAM. KJÆRSGAARD, SUNDS

ANSØGNINGSTEMA:

For ansøgninger pr. 1. april 2019 vil der primært blive ydet støtte vedrørende allergi.

FONDEN AF FAM. KJÆRSGAARD, SUNDS - Skivevej 12, DK-7451 Sunds - CVR: 33933037