FONDEN AF FAM. KJÆRSGAARD, SUNDS

Fonden er stiftet den 10. maj 2011 af Jens Kjærsgaard Holding ApS. Fonden har en grundkapital på 20.000.000 DKK.

Fonden er almennyttig, og fondens formål er at yde støtte til lægevidenskabelig forskning og andre videnskabelige aktiviteter vedrørende årsager til sygdomme og lidelser samt forebyggelse, behandling og helbredelse af disse.

Fondens bestyrelse udgøres af Jens Kjærsgaard, Lena Dixen, Lars Kjærsgaard og advokat Torben Buur.

Fonden foretager uddeling af midler en gang årligt i forbindelse med årsmødet, der afholdes inden udgangen af maj. Uddeling af midler sker i overensstemmelse med fondens formål og vedtægter.

Ansøgningsskemaet kan downloades på fondens hjemmeside, ligesom ansøgningsskemaet indsendes i underskrevet pdf-format via fondens hjemmeside. Ansøgningsfristen er 1. april.

Ansøgere, som af fonden udvælges til at modtage uddeling, vil blive orienteret herom inden udgangen af maj måned. Er du ikke blevet kontaktet inden udgangen af maj måned, så betyder det, at du ikke modtager uddeling fra fonden i denne omgang.

FONDEN AF FAM. KJÆRSGAARD, SUNDS

ANSØGNINGSTEMA:

For ansøgninger pr. 1. april 2023 vil der blive ydet støtte vedrørende Sarkoidose.

FONDEN AF FAM. KJÆRSGAARD, SUNDS - Skivevej 12, DK-7451 Sunds - CVR: 33933037